Kalaallisut - Qallunaatut/Danskisut

Oqaatsinik pikkorissarneq

(pileqqaannut)

Kalaallisut - Qallunaatut/Danskisut

Tikkuaruk, qarsuusarlu toorlugu nipi tusarnaaruk

Ilassinerit oqaaseeqqallu pingaarutillit:

01     Haluu [Ha-luu]     Hej
02     Baaaj [Baa-aj]     Farvel
03     Aap [Aap]     Ja
04     Naamik [Naa-mik]     Nej
05     Qujanaq [Qu-ja-naq]     Tak
06     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]     Okay
07     Utoqqatserpunga [U-toq-qat-ser-pu-nga]     Undskyld
08     Takanna [Ta-kan-na]     Vær så venlig

Nerisassaq - Imerpoq - Sinippoq:

09     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - noget at spise
10     Menumik / [Me-ny-mik]     Jeg vil gerne have - menukortet
11     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - dagens ret
12     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]     Jeg vil gerne have - regningen, tak
13     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - noget at drikke
14     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - et glas vand
15     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - et glas vin
16     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - en øl
17     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - en kop kaffe
18     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - en kop te
19     Siniffissarsiorpunnga     Jeg vil gerne have - et sted at sove
20     Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga] Jeg vil gerne have - et værelse
21     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]     Jeg vil gerne have - et værelse - med bad
22     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik     Jeg vil gerne have - et værelse - med morgenmad
23     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]     Jeg vil gerne have - en billet
24     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?     Undskyld - hvad hedder det?

Pisiniarneq akiliinerlu:

25     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?     Hvor meget koster det?
26     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)     En (1)
27     Marluk / [Mar-luk] (2)     To (2)
28     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)     Tre (3)
29     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)     Fire (4)
30     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)     Fem (5)
31     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)     Seks (6)
32     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)     Syv (7)
33     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)     Otte (8)
34     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)     Ni (9)
35     Qulit / [Qu-lit] (10)     Ti (10)


36     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)     Elleve (11)
37     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)     Tolv (12)
38     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)     Tretten (13)
39     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)     Fjorten (14)
40     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)     Femten (15)
41     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)     Seksten (16)
42     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)     Sytten (17)
43     Attanit / [At-ta-nit] (18)     Atten (18)
44     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)     Nitten (19)
45     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)     Tyve (20)
46     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)     En og tyve (21))


47     Tradvit / [Trad-vit] (30)     Tredive (30)
48     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)     En og tredive (31)
49     Foorut / [Foo-rut] (40)     Fyrre (40)
50     Harltris / [Harl-tris] (50).mp3"> Halvtreds (50)     Halvtreds (50)
51     Trissit / [Tris-sit] (60)     Treds (60)
52     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)     Halvfjerds (70)
53     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)     Firs (80)
54     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)     Halvfems (90)
55     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)     Hundrede (100)
56     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)     Tusinde (1000))