Kalaallisut - Tuluit (English)

Oqaatsinik pikkorissarneq

(pileqqaannut)

Kalaallisut - Tuluit (English)

Tikkuaruk, qarsuusarlu toorlugu nipi tusarnaaruk

Ilassinerit oqaaseeqqallu pingaarutillit:

01     Haluu [Ha-luu]     Hello
02     Baaaj [Baa-aj]     Goodbye
03     Aap [Aap]     Yes
04     Naamik [Naa-mik]     No
05     Qujanaq [Qu-ja-naq]     Thank you
06     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]     Okay
07     Utoqqatserpunga [U-toq-qat-ser-pu-nga]     Sorry
08     Takanna [Ta-kan-na]     Please

Nerisassaq - Imerpoq - Sinippoq:

09     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]     I would like to have - something to eat
10     Menumik / [Me-ny-mik]     I would like to have - the menu card
11     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]     I would like to have - the days menu
12     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]     I would like to have - the bill, please
13     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]     I would like to have-something to drink
14     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]     I would like to have-a glass of water
15     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]     I would like to have- a glass of wine
16     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]     I would like to have - a beer
17     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]     I would like to have-a cup of coffee
18     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]     I would like to have - a cup of tea
19     Siniffissarsiorpunnga     I would like to have-a place to sleep
20     Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga] I would like to have-a room
21     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]     I would like to have-a room-with a shower
22     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik     I would like to have-a room including breakfast
23     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]     I would like to have - a ticket
24     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?     Excuse me, what is that called ?

Pisiniarneq akiliinerlu:

25     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?     How much is it?
26     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)     One (1)
27     Marluk / [Mar-luk] (2)     Two (2)
28     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)     Three (3)
29     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)     Four (4)
30     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)     Five (5)
31     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)     Six (6)
32     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)     Seven (7)
33     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)     Eight (8)
34     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)     Nine (9)
35     Qulit / [Qu-lit] (10)     Ten (10)


36     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)     Eleven (11)
37     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)     Twelve (12)
38     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)     Thirteen (13)
39     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)     Fourteen (14)
40     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)     Fifteen (15)
41     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)     Sixteen (16)
42     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)     Seventeen (17)
43     Attanit / [At-ta-nit] (18)     Eighteen (18)
44     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)     Nineteen (19)
45     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)     Twenty (20)
46     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)     Twenty one (21)


47     Tradvit / [Trad-vit] (30)     Thirty (30)
48     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)     Thirty one (31)
49     Foorut / [Foo-rut] (40)     Forty (40)
50     Harltris / [Harl-tris] (50).mp3"> Halvtreds (50)     Fifty (50)
51     Trissit / [Tris-sit] (60)     Sixty (60)
52     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)     Seventy (70)
53     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)     Eighty (80)
54     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)     Ninety (90)
55     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)     Hundred (100)
56     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)     Thousand (1000)