Kalaallit - Spaniamiut

Oqaatsinik pikkorissarneq

(pileqqaannut)

Kalaallit - Spaniamiut

Tikkuaruk, qarsuusarlu toorlugu nipi tusarnaaruk

Ilassinerit oqaaseeqqallu pingaarutillit:

01     Haluu [Ha-luu]     Hola
02     Baaaj [Baa-aj]     Adiós
03     Aap [Aap]     Si
04     Naamik [Naa-mik]     No
05     Qujanaq [Qu-ja-naq]     Gracias
06     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]     Bien
07     Utoqqatserpunga [U-toq-qat-ser-pu-nga]     Lo siento
08     Takanna [Ta-kan-na]     Por favor

Nerisassaq - Imerpoq - Sinippoq:

09     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]     Querría - algo para comer
10     Menumik / [Me-ny-mik]     ¿Podría darme - la carta del
11     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]     Me gustaría tomar - el menú del día
12     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]     ¿Podría traerme – la cuenta, por favor?
13     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]     Me gustaría - algo de beber
14     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]     ¿Podría darme - un vaso de agua?
15     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]     ¿Me puede poner - una copa de vino?
16     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]     ¿Me puede poner - una cerveza?
17     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]     ¿Me puede poner una taza de café?
18     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]     ¿Me puede poner - una taza de té?
19     Siniffissarsiorpunnga     ¿Me podría decir dónde encontrar - un lugar para dormir?
20     Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga] Querría - una habitación
21     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]     Querría - una habitación con ducha
22     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik     Querría - una habitación con desayuno incluido
23     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]     ¿Me podría dar - un billete?
24     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?     Perdón - ¿Cómo se llama esto?

Pisiniarneq akiliinerlu:

25     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?     ¿Cuánto cuesta esto?
26     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)     Uno (1)
27     Marluk / [Mar-luk] (2)     Dos (2)
28     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)     Tres (3)
29     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)     Cuatro (4)
30     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)     Cinco (5)
31     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)     Seis (6)
32     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)     Siete (7)
33     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)     Ocho (8)
34     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)     Nueve (9)
35     Qulit / [Qu-lit] (10)     Diez (10)


36     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)     Once (11)
37     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)     Doce (12)
38     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)     Trece (13)
39     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)     Catorce (14)
40     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)     Quince (15)
41     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)     Dieciséis (16)
42     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)     Diecisiete (17)
43     Attanit / [At-ta-nit] (18)     Diecioho (18)
44     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)     Diecinueve (19)
45     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)     Veinte (20)
46     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)     Veintiúno (21)


47     Tradvit / [Trad-vit] (30)     Trienta (30)
48     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)     Treinta y uno (31)
49     Foorut / [Foo-rut] (40)     Cuarenta (40)
50     Harltris / [Harl-tris] (50).mp3"> Halvtreds (50)     Cincuenta (50)
51     Trissit / [Tris-sit] (60)     Sesenta (60)
52     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)     Setenta (70)
53     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)     Ochenta (80)
54     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)     Noventa (90)
55     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)     Cien (100)
56     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)     Mil (1000)