Kalaallit - Tyskit

Oqaatsinik pikkorissarneq

(pileqqaannut)

Kalaallit - Tyskit

Tikkuaruk, qarsuusarlu toorlugu nipi tusarnaaruk

gl-de færdig Ilassinerit oqaaseeqqallu pingaarutillit:

01     Haluu [Ha-luu]     Hallo
02     Baaaj [Baa-aj]     Auf Wiedersehen
03     Aap [Aap]     Ja
04     Naamik [Naa-mik]     Nein
05     Qujanaq [Qu-ja-naq]     Danke dir
06     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]     Okay
07     Utoqqatserpunga [U-toq-qat-ser-pu-nga]     Entschuldigung
08     Takanna [Ta-kan-na]     Bitte

Nerisassaq - Imerpoq - Sinippoq:

09     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]     Ich möchte bitte gerne-etwas zu essen-haben.
10     Menumik / [Me-ny-mik]     Ich möchte bitte gerne-die Speisekarte haben
11     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]     Ich möchte bitte gerne -das Tagesgericht - haben
12     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]     Ich möchte bitte gerne - die Rechnung – haben
13     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]     Ich möchte bitte gerne - etwas zu trinken - haben
14     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - ein Glas Wasser
15     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - ein Glas Wein
16     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - ein Bier
17     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - eine Tasse Kaffee
18     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - eine Tasse Tee
19     Siniffissarsiorpunnga     Ich würde einen Schlafplatz suchen
20     Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga] Ich hätte gerne - ein Zimmer
21     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]     Ich hätte gerne - ein Zimmer mit Dusche
22     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik     Ich hätte gerne- ein Zimmer inklusive Frühstück
23     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]     Ich hätte gerne - eine Fahrkarte
24     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?     Entschuldigen Sie - wie heißt das?

Pisiniarneq akiliinerlu:

25     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?     Wie viel kostet das?
26     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)     Eins (1)
27     Marluk / [Mar-luk] (2)     Zwei (2)
28     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)     Drei (3)
29     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)     Vier (4)
30     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)     Fünf (5)
31     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)     Sechs (6)
32     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)     Sieben (7)
33     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)     Acht (8)
34     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)     Neun (9)
35     Qulit / [Qu-lit] (10)     Zehn (10)


36     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)     Elf (11)
37     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)     Zwölf (12)
38     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)     Dreizehn (13)
39     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)     Vierzehn (14)
40     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)     Fünfzehn (15)
41     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)     Sechzehn (16)
42     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)     Siebzehn (17)
43     Attanit / [At-ta-nit] (18)     Achtzehn (18)
44     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)     Neunzehn (19)
45     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)     Zwanzig (20)
46     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)     Einundzwanzig (21)


47     Tradvit / [Trad-vit] (30)     Dreißig (30)
48     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)     Einunddreißig (31)
49     Foorut / [Foo-rut] (40)     Vierzig (40)
50     Harltris / [Harl-tris] (50).mp3"> Halvtreds (50)     Fünfzig (50)
51     Trissit / [Tris-sit] (60)     Sechzig (60)
52     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)     Siebzig (70)
53     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)     Achtzig (80)
54     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)     Neunzig (90)
55     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)     Hundert (100)
56     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)     Tausend (1000)