Dansk - Grønlandsk

Dansk - Grønlandsk

Peg på pilen - klik eller tap på pilen - lyt til stemmen - og gentag lyden.

Hilsener og små ord:

01     Hej     Haluu [Ha-luu]
02     Farvel     Baaaj [Baa-aj]
03     Ja     Aap [Aap]
04     Nej     Naamik [Naa-mik]
05     Tak     Qujanaq [Qu-ja-naq]
06     Okay     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]
07     Undskyld     Utoqqatserpunga [U-toq-qat-ser-pu-nga]
08     Vær så venlig     Takanna [Ta-kan-na]

Spise - Drikke - Sove:

09     Jeg vil gerne have - noget at spise     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]
10     Jeg vil gerne have - menukortet     Menumik / [Me-ny-mik]
11     Jeg vil gerne have - dagens ret     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]
12     Jeg vil gerne have - regningen, tak     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]
13     Jeg vil gerne have - noget at drikke     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]
14     Jeg vil gerne have - et glas vand     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]
15     Jeg vil gerne have - et glas vin     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]
16     Jeg vil gerne have - en øl     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]
17     Jeg vil gerne have - en kop kaffe     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]
18     Jeg vil gerne have - en kop te     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]
19     Jeg vil gerne have - et sted at sove     Siniffissarsiorpunnga / [Si-nif-fis-sar-si-or-pu-nga]
20     Jeg vil gerne have - et værelse Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga]
21     Jeg vil gerne have - et værelse - med bad     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]
22     Jeg vil gerne have - et værelse - med morgenmad     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik
23     Jeg vil gerne have - en billet     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]
24     Undskyld - hvad hedder det?     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?

Handle ind og betale:

25     Hvor meget koster det?     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?
26     En (1)     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)
27     To (2)     Marluk / [Mar-luk] (2)
28     Tre (3)     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)
29     Fire (4)     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)
30     Fem (5)     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)
31     Seks (6)     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)
32     Syv (7)     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)
33     Otte (8)     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)
34     Ni (9)     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)
35     Ti (10)     Qulit / [Qu-lit] (10)


36     Elleve (11)     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)
37     Tolv (12)     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)
38     Tretten (13)     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)
39     Fjorten (14)     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)
40     Femten (15)     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)
41     Seksten (16)     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)
42     Sytten (17)     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)
43     Atten (18)     Attanit / [At-ta-nit] (18)
44     Nitten (19)     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)
45     Tyve (20)     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)
46     En og tyve (21)     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)


47     Tredive (30)     Tradvit / [Trad-vit] (30)
48     En og tredive (31)     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)
49     Fyrre (40)     Foorut / [Foo-rut] (40)
50     Halvtreds (50)     Harltris / [Harl-tris] (50)
51     Treds (60)     Trissit / [Tris-sit] (60)
52     Halvfjerds (70     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)
53     Firs (80)     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)
54     Halvfems (90)     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)
55     Hundrede (100)     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)
56     Tusinde (1000)     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)