Nederlands - Duits

Taalcursus voor Beginners

Nederlands - Duits

Lees - Druk - Luister - Herhaal

Groeten en kleine woorden:

01     Hallo     Hallo
02     Tot ziens     Auf Wiedersehen
03     Ja     Ja
04     Nee     Nein
05     Dank je wel     Danke dir
06     Oké     Okay
07     Sorry     Entschuldigung
08     Alsjeblieft     Bitte

Drinken - Eten – Slaap:

09     Ik zou graag - iets te eten - willen hebben     Ich möchte bitte gerne-etwas zu essen haben
10     Ik zou graag - de menukaart - willen hebben     Ich möchte bitte gerne-die speisekarten haben
11     Ik zou graag - het dagmenu - willen hebben     Ich möchte bitte gerne –das Tagesgericht haben
12     Ik zou graag - de rekening - willen hebben     Ich möchte bitte gerne – die Rechnung haben
13     Ik zou graag - iets te drinken - willen hebben     Ich möchte bitte gerne - etwas zu trinken haben
14     Ik zou graag - een glas water - willen hebben     Ich hätte gerne - ein Glas Wasser
15     Ik zou graag - een glas wijn - willen hebben     Ich hätte gerne - ein Glas Wein
16     Ik zou graag - een biertje - willen hebben     Ich hätte gerne - ein Bier
17     Ik zou graag - een kopje koffie - willen hebben     Ich hätte gerne - eine Tasse Kaffee
18     Ik zou graag - een kopje thee - willen hebben     Ich hätte gerne - eine Tasse Tee
19     Ik zou graag - een slaapplek - willen hebben     Ich würde einen Schlafplatz suchen
20     Ik zou graag - een kamer - willen hebben     Ich hätte gerne - ein Zimmer
21     Ik zou graag - een kamer met bad - willen hebben     I would like to have-a room-with
22     Ik zou graag - een kamer met ontbijt - willen hebben     Ich hätte gerne- ein Zimmer
23     < Ik zou graag - een ticket - willen hebben     Ich hätte gerne - eine Fahrkarte
24     Sorry - Hoe heet dat?     Entschuldigen Sie - wie heißt das?

Winkelen en betalen:

25     Hoeveel kost het?     Wie viel kostet das?
26     Een (1)     Eins (1)
27     Twee (2)     Zwei (2)
28     Drie (3)     Drei (3)
29     Vier (4)     Vier (4)
30     Vijf (5)     Fünf (5)
31     Zes (6)     Sechs (6)
32     Zeven (7)     Sieben (7)
33     Acht (8)     Acht (8)
34     Negen (9)     Neun (9)
35     Tien (10)     Zehn (10)


36     Elf (11)     Elf (11)
37     Twalf (12)     Zwölf (12)
38     Dertien (13)     Dreizehn (13)
39     Veertien (14)     Vierzehn (14)
40     Vijftien (15)     Fünfzehn (15)
41     Zestien (16)     Sechzehn (16)
42     Zeventien (17)     Siebzehn (17)
43     Achtien (18)     Achtzehn (18)
44     Negentien (19)     Neunzehn (19)
45     Veinte (20)     Zwanzig (20)
46     Eenentwentig (21)     Einundzwanzig (21)


47     Dertig (30)     Dreißig (30)
48     Eenendertig (31)     Einunddreißig (31)
49     Veertig (40)     Vierzig (40)
50     Vijftig (50)     Fünfzig (50)
51     Zestig (60)     Sechzig (60)
52     Zeventig (70)     Siebzig (70)
53     Tachtig (80)     Achtzig (80)
54     Negentig (90)     Neunzig (90)
55     Honderd (100)     Hundert (100)
56     Duizend (1000)     Tausend (1000)