Nederlands - Spaans

Taalcursus voor Beginners

Nederlands - Spaans

Lees - Druk - Luister - Herhaal

Groeten en kleine woorden:

01     Hallo     Hola
02     Tot ziens     Adiós
03     Ja     Si
04     Nee     No
05     Dank je wel     Gracias
06     Oké     Bien
07     Sorry     Por favor
08     Alsjeblieft     Por favor

Drinken - Eten - Slaap:

09     Ik zou graag - iets te eten - willen hebben     Querría - algo para comer
10     Ik zou graag - de menukaart - willen hebben     ¿Podría darme - la carta del menú?
11     Ik zou graag - het dagmenu - willen hebben     Me gustaría tomar - el menú del día
12     Ik zou graag - de rekening - willen hebben     ¿Podría traerme – la cuenta, por favor?
13     Ik zou graag - iets te drinken - willen hebben     Me gustaría - algo de beber
14     Ik zou graag - een glas water - willen hebben     ¿Podría darme - un vaso de agua?
15     Ik zou graag - een glas wijn - willen hebben     ¿Me puede poner - una copa de vino?
16     Ik zou graag - een biertje - willen hebben     ¿Me puede poner - una cerveza?
17     Ik zou graag - een kopje koffie - willen hebben     ¿Me puede poner una taza de café?
18     Ik zou graag - een kopje thee - willen hebben     ¿Me puede poner - una taza de té?
19     Ik zou graag - een slaapplek - willen hebben     ¿Me podría decir dónde encontrar - un lugar para dormir?
20     Ik zou graag - een kamer - willen hebben     Querría - una habitación
21     Ik zou graag - een kamer met bad - willen hebben     Querría - una habitación con ducha
22     Ik zou graag - een kamer met ontbijt - willen hebben     Querría - una habitación con desayuno incluido
23     Ik zou graag - een ticket - willen hebben     ¿Me podría dar - un billete?
24     Sorry - Hoe heet dat?     Perdón - ¿Cómo se llama esto?

Winkelen en betalen:

25     Hoeveel kost het?     ¿Cuánto cuesta esto?
26     Een (1)     Uno (1)
27     Twee (2)     Dos (2)
28     Drie (3)     Tres (3)
29     Vier (4)     Cuatro (4)
30     Vijf (5)     Cinco (5)
31     Zes (6)     Seis (6)
32     Zeven (7)     Siete (7)
33     Acht (8)     Ocho (8)
34     Negen (9)     Nueve (9)
35     Tien (10)     Diez (10)


36     Elf (11)     Once (11)
37     Twalf (12)     Doce (12)
38     Dertien (13)     Trece (13)
39     Veertien (14)     Catorce (14)
40     Vijftien (15)     Quince (15)
41     Zestien (16)     Dieciséis (16)
42     Zeventien (17)     Diecisiete (17)
43     Achtien (18)     Diecioho (18)
44     Negentien (19)     Diecinueve (19)
45     Veinte (20)     Twintig (20)
46     Eenentwentig (21)     Veintiúno (21)


47     Dertig (30)     Trienta (30)
48     Eenendertig (31)     Treinta y uno (31)
49     Veertig (40)     Cuarenta (40)
50     Vijftig (50)     Cincuenta (50)
51     Zestig (60)     Sesenta (60)
52     Zeventig (70)     Setenta (70)
53     Tachtig (80)     Ochenta (80)
54     Negentig (90)     Noventa (90)
55     Honderd (100)     Cien (100)
56     Duizend (1000)     Mil (1000)