Nederlands - Groenlands

Taalcursus voor Beginners

Nederlands - Groenlands

Lees - Druk - Luister - Herhaal

Groeten en kleine woorden:

01     Hallo     Haluu [Ha-luu]
02     Tot ziens     Baaaj [Baa-aj]
03     Ja     Aap [Aap]
04     Nee     Naamik [Naa-mik]
05     Dank je wel     Qujanaq [Qu-ja-naq]
06     Oké     Ajunngilaq [A-jun-ngi-laq]
07     Sorry     Lo siento
08     Alsjeblieft     Takanna [Ta-kan-na]

Drinken - Eten - Slaap:

09     Ik zou graag - iets te eten - willen hebben     Nererusuppunga / [Ne-re-ru-sup-pu-nga]
10     Ik zou graag - de menukaart - willen hebben     Menumik / [Me-ny-mik]
11     Ik zou graag - het dagmenu - willen hebben     Kissartutorusuppunga / [Kis-sar-tu-to-ru-sup-pu-nga]
12     Ik zou graag - de rekening - willen hebben     Akiligassaq pilaarlara / [A-ki-li-gas-saq pi-laar-la-ra]
13     Ik zou graag - iets te drinken - willen hebben     Arlaanniik imerusuppunga / [Ar-laan-nik i-me-ru-sup-pu-nga]
14     Ik zou graag - een glas water - willen hebben     Imerusuppunga / [I-me-ru-sup-pu-nga]
15     Ik zou graag - een glas wijn - willen hebben     Viinnisorusuppunga / [Viin-ni-so-ru-sup-pu-nga]
16     Ik zou graag - een biertje - willen hebben     Immiaarartorusuppunga / [Im-mi-aa-rar-to-ru-sup-pu-nga]
17     Ik zou graag - een kopje koffie - willen hebben     Kaffisorusuppunga / [Kaf-fi-so-ru-sup-pu-nga]
18     Ik zou graag - een kopje thee - willen hebben     Tiitorusuppunga / [Tii-to-ru-sup-pu-nga]
19     Ik zou graag - een slaapplek - willen hebben     Siniffissarsiorpunnga
20     Ik zou graag - een kamer - willen hebben     Unnuiffissarsiorpunga / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga]
21     Ik zou graag - een kamer met bad - willen hebben     Unnuiffissarsiorpunga uffarfilimmik / [Un-nu-if-fis-sar-si-or-pu-nga uf-far-fi-lim-mik]
22     Ik zou graag - een kamer met ontbijt - willen hebben     Unnuiffissarsiorpunga ullaakkorsiornertalimmik
23     Ik zou graag - een ticket - willen hebben     Bilitsiserusuppunga / [Bi-lit-si-se-ru-sup-pu-nga]
24     Sorry - Hoe heet dat?     Qanoq taasarpaat / [Qa-noq taa-sar-paat] ?

Winkelen en betalen:

25     Hoeveel kost het?     Qanoq akeqarpa / [Qa-noq a-ke-qar-pa] ?
26     Een (1)     Ataaseq / [A-taa-seq] (1)
27     Twee (2)     Marluk / [Mar-luk] (2)
28     Drie (3)     Pingasut / [Pi-nga-sut] (3)
29     Vier (4))     Sisamat / [Si-sa-mat] (4)
30     Vijf (5)     Tallimat / [Tal-li-mat] (5)
31     Zes (6)     Arfinillit / [Ar-fi-nil-lit] (6)
32     Zeven (7)     Arfineq marluk / [Ar-fi-neq mar-luk] (7)
33     Acht (8)     Arfineq pingasut / [Ar-fi-neq pi-nga-sut] (8)
34     Negen (9)     Qulingiluat / [Qu-li-ngi-lu-at] (9)
35     Tien (10)     Qulit / [Qu-lit] (10)


36     Elf (11)     Aqqanillit / [Aq-qa-nil-lit] (11)
37     Twalf (12)     Aqqaneq marluk / [Aq-qa-neq mar-luk] (12)
38     Dertien (13)     Trettanit / [Tret-ta-nit] (13)
39     Veertien (14)     Fjortanit / [Fjor-ta-nit] (14)
40     Vijftien (15)     Famtanit / [Fam-ta-nit] (15)
41     Zestien (16)     Sajstanit / [Sajs-ta-nit] (16)
42     Zeventien (17)     Syttanit / [Syt-ta-nit] (17)
43     Achtien (18)     Attanit / [At-ta-nit] (18)
44     Negentien (19)     Nittanit / Nit-ta-nit] (19)
45     Veinte (20)     Tyyvit / [Tyy-vit] (20)
46     Eenentwentig (21)     Iinatyyvit / [Ii-na-tyy-vit] (21)


47     Dertig (30)     Tradvit / [Trad-vit] (30)
48     Eenendertig (31)     Tuuatradvit / [Tuu-a-trad-vit] (31)
49     Veertig (40)     Foorut / [Foo-rut] (40)
50     Vijftig (50)     Harltris / [Harl-tris] (50).mp3"> Halvtreds (50)
51     Zestig (60)     Trissit / [Tris-sit] (60)
52     Zeventig (70)     Halfiarsit / [Hal-fiar-sit] (70)
53     Tachtig (80)     Fiiassit / [Fii-as-sit] (80)
54     Negentig (90)     Haalfamsit / [Haal-fam-sit] (90)
55     Honderd (100)     Hunnorut / [Hun-no-ru-jut] (100)
56     Duizend (1000)     Tuusintit / [Tuu-sin-tit] (1000)