Nederlands - Engels

Taalcursus voor Beginners

Nederlands - Engels

Lees - Druk - Luister - Herhaal

Groeten en kleine woorden:

01     Hallo     Hello
02     Tot ziens     Goodbye
03     Ja     Yes
04     Nee     No
05     Dank je wel     Thank you
06     Oké     Okay
07     Sorry     Sorry
08     Alsjeblieft     Please

Drinken - Eten – Slaap:

09     Ik zou graag - iets te eten - willen hebben     I would like to have - something to eat
10     Ik zou graag - de menukaart - willen hebben     I would like to have - the menu card
11     Ik zou graag - het dagmenu - willen hebben     I would like to have - the days menu
12     Ik zou graag - de rekening - willen hebben     I would like to have - the bill, please
13     Ik zou graag - iets te drinken - willen hebben     I would like to have-something to drink
14     Ik zou graag - een glas water - willen hebben     I would like to have-a glass of water
15     Ik zou graag - een glas wijn - willen hebben     I would like to have- a glass of wine
16     Ik zou graag - een biertje - willen hebben     I would like to have - a beer
17     Ik zou graag - een kopje koffie - willen hebben     I would like to have-a cup of
18     Ik zou graag - een kopje thee - willen hebben poner - una taza de té?     I would like to have - a cup of tea
19     Ik zou graag - een slaapplek - willen hebben     I would like to have-a place to sleep
20     Ik zou graag - een kamer - willen hebben     I would like to have-a room
21     Ik zou graag - een kamer met bad - willen hebben     I would like to have-a room-with a shower
22     Ik zou graag - een kamer met ontbijt - willen hebben     I would like to have-a room including breakfast
23     Ik zou graag - een ticket - willen hebben     I would like to have - a ticket
24     Sorry - Hoe heet dat?     Excuse me, what is that called ?

Winkelen en betalen:

25     Hoeveel kost het?     How much is it?
26     Een (1)     One (1)
27     Twee (2)     Two (2)
28     Drie (3)     Three (3)
29     Vier (4)     Four (4)
30     Vijf (5)     Five (5)
31     Zes (6)     Six (6)
32     Zeven (7)     Seven (7)
33     Acht (8)     Eight (8)
34     Negen (9)     Nine (9)
35     Tien (10)     Ten (10)


36     Elf (11)     Eleven (11)
37     Twalf (12)     Twelve (12)
38     Dertien (13)     Thirteen (13)
39     Veertien (14)     Fourteen (14)
40     Vijftien (15)     Fifteen (15)
41     Zestien (16)     Sixteen (16)
42     Zeventien (17)     Seventeen (17)
43     Achtien (18)     Eighteen (18)
44     Negentien (19)     Nineteen (19)
45     Veinte (20)     Twenty (20)
46     Eenentwentig (21)     Twenty one (21)


47     Dertig (30)     Thirty (30)
48     Eenendertig (31)     Thirty one (31)
49     Veertig (40)     Forty (40)
50     Vijftig (50)     Fifty (50)
51     Zestig (60)     Sixty (60)
52     Zeventig (70)     Seventy (70)
53     Tachtig (80)     Eighty (80)
54     Negentig (90)     Ninety (90)
55     Honderd (100)         Hundred (100)
56     Duizend (1000)     Thousand (1000)